Önceleri sadece yetişkinlerin öğrendiği kodlama ve algoritma mantığı artık küçük yaşlarda öğretilmektedir. Artık birçok okulda müfredata alınan bu dersler hala istenen derecede yaygın değildir.

Bu eğitimler sadece çocuklarınıza kodlama eğitimi değil, analitik düşünme, algoritma oluşturma gibi beceriler de kazanmalarını sağlayacaktır.

Çocuklarımızın teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde yönetmek ve onların teknoloji ile daha yakından ve bilinçli ilgilenmelerini sağlamak için derslerimiz başlamıştır.

Ayrıca akademimizde arduino robot yapımı için malzeme temini de yapılmaktadır.